Mahatma Gandhiइतरांच्या सेवेत स्वतःला समर्पित करा. तुमचा 'स्व' तुम्हाला सापडेल

-महात्मा गांधी

जिल्हा प्रशासन

    संपर्क : - 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी , 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोवई नाका, 

सातारा- ४१५००१. महाराष्ट्र , भारत.

दूरध्वनी क्रमांक  : --  +९१-(०)२१६२-२३२७५०   /   +९१-(०)२१६२-२३२१७५                    

फॅक्स- +९१-(०)२१६२-२३०३१० 
        
ई मेल  : -  collector.satara[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

अभिप्राय देण्यासाठी आमचा   ई मेल   पत्ता :--   rdcsatara[at]gmail[dot]com