Mahatma Gandhiइतरांच्या सेवेत स्वतःला समर्पित करा. तुमचा 'स्व' तुम्हाला सापडेल

-महात्मा गांधी

  सातारा जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेत स्थळावर आपले हार्दिक स्वागत 

NB

जिल्हाधिकारी कार्यालय - नवीन विस्तारित इमारत


 
gm
agm
collr
मा. विजय सोपानराव शिवतारे मा. सदाशिव खोत

श्रीमती  श्वेता सिंघल
 
(भा.प्र.से.)


           
राज्यमंत्री जलसंपदा, जलसंधारण व
संसदीय कार्य महाराष्ट्र राज्य
तथा
पालक मंत्री, सातारा जिल्हा
राज्यमंत्री कृषि फलोत्पादन,
पणन, पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता महाराष्ट्र राज्य
तथा
सह पालक मंत्री 
सातारा जिल्हा
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी,  जिल्हा सातारा
_____________________________________________
एनआयसी आयपी अॅड्रेस/लॅन किंवा आपल्या Gov.in ई मेल बद्दल तक्रार नोंद करणेसाठी येथे क्लिक करा अथवा  १८००-१११-५५५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करा.