Mahatma Gandhiइतरांच्या सेवेत स्वतःला समर्पित करा. तुमचा 'स्व' तुम्हाला सापडेल

-महात्मा गांधी

जिल्हा प्रशासनजिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हा :    सातारा

सूचना फलक 

जाहीर लिलाव सूचना - मायणी ता.खटाव जि.सातारा

आपले सरकार सेवा केंद्रांची यादी

मतदारांची नोंदणी करण्याची मोहीम चालू ठेवणे बाबत

प्रेस नोट स्वातंत्र्य सैनिक  

सातारा जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य सैनिक / स्वा सै. विधवा पत्नींचे नावांची यादी  

सातारा-पुणे राष्ट्रीय महामार्गाचे सहापदरीकरण  

भूसंपादन सातारा ( अधिसूचना कलम - ११)  

शासकीय जमीन मंजूरी प्रकरणांमधील आदेशांची यादी  

Supply Branch (List of Dealers License)  

जाहीर सूचना  

अस्वीकार: वरील माहिती हि विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत 

एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.  याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा.

 

विशेष साहाय्य कार्यक्रम- महाराष्ट्र सरकार

शांतता क्षेत्र

सातारा जिल्हा आर्थिक समावेश 

1

गावनिहाय बँकेची यादी  

2

गावनिहाय गटाची  यादी  

3

सातारा जिल्हा  सेवा क्षेत्र योजना  

4

जनगणना २०११  

 

अस्वीकार: वरील माहिती हि विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत 

एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.  याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा.

1

  जिल्हाधिकारी घोषित सुटयांची यादी वर्ष - २०१८ 

2

दहावी नंतरची  वर्ष २०११ - १२ ची  अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तिची यादी    

 

3

जिल्हा उद्योग मित्र समिती  सभा 

4

 डी. आय.सी.- जिल्हा उद्योग मित्र - बैठकीचे कार्यवृत्त  

5

 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ योजनेच्या  खालील आशा   कार्यक्रमाची माहिती   

6

शासकीय बाल कल्याण समितीसाठी आवश्यक लागणारे सदस्य    

7

सातारा जिल्ह्याच्या समादेश क्षेत्राच्या भूमी संपादनाची माहिती   

8

सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना भूमी वितरण केल्याची माहिती    

9

जयंती / पुण्यतिथी व इतर राष्ट्रीय दिनाचे कार्यक्रम-२०१६ 
10 जिल्हा निवड समिती  

अस्वीकार: वरील माहिती हि विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत 

एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.  याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा.

  

1 पशुसंवर्धन विभागाच्या शेळी मेंढी व १००० मांसल कुक्कुट पक्षी गट वाटप 
2    

3

  एकात्मिक् कुक्कुट् पालन योजना : २०१२-१३ ( जिल्हा परिषद , सातारा)  

4

          

5    पशुसंवर्धन विभाग सातारा 

 

अस्वीकार: वरील माहिती हि विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत 

एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.  याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा.