Mahatma Gandhiइतरांच्या सेवेत स्वतःला समर्पित करा. तुमचा 'स्व' तुम्हाला सापडेल

-महात्मा गांधी

                                     Recruitment / भरती       

° कृषी सहायक (गट - क) भरती / Agriculture Assistant Recruitment

                    पोलीस पाटील भरती यादी / list
   
                  प्रश्नपत्रिका / Question Paper


            पोलीस पाटील उत्तर सूची/ Answer Key
_____________________________________________
            
                 माण उपविभाग / Man Sub Division

       पोलीस पाटील भरती/Police Patil Receruitment
______________________________________________

१. उमेदवारांची उत्तरपत्रिका /  Answer Sheets (pdf file)
                                                            
२. अंतिम गुणवत्ता यादी/ Final Merit List

३.  अंतिम निवड यादी / Final Select List

______________________________________________
            
                 सातारा उपविभाग / Satara Sub Division

       पोलीस पाटील भरती/Police Patil Receruitment
______________________________________________


१. उमेदवारांची उत्तरपत्रिका /  Answer Sheets (pdf file)
                                                            
२. अंतिम गुणवत्ता यादी/ Final Merit List

३.  अंतिम निवड यादी / Final Select List
______________________________________________


         वाई उपविभाग / Wai Sub Division

       पोलीस पाटील भरती/Police Patil Receruitment

______________________________________________

१. उमेदवारांची उत्तरपत्रिका /  Answer Sheets (pdf file)
                                                            
२. अंतिम गुणवत्ता यादी/ Final Merit List

३. 
अंतिम निवड यादी / Final Select List
______________________________________________
         
        कोरेगाव उपविभाग /Koregaon  Sub Division

       पोलीस पाटील भरती/Police Patil Receruitment

______________________________________________


१. उमेदवारांची उत्तरपत्रिका /  Answer Sheets (pdf file)
                                                            
२. अंतिम गुणवत्ता यादी/ Final Merit List

३. 
अंतिम निवड यादी / Final Select List
______________________________________________
             
            पाटण उपविभाग /Patan Sub Division

       पोलीस पाटील भरती/Police Patil Receruitment

______________________________________________


१. उमेदवारांची उत्तरपत्रिका /  Answer Sheets (pdf file)
               
                                  OR

             click here(Google Drive Sharing)
 

२. अंतिम गुणवत्ता यादी/ Final Merit List

३. 
अंतिम निवड यादी / Final Select List

_____________________________________________

° जिल्हा रुग्णालय समुपदेशक भरती


° जिल्हा रुग्णालय स्टाफ नर्स भरती

°
अर्ज विशेष सरकारी अभियोक्

                                यादी
______________________________________________

°जिल्हा रुग्णालय समुपदेशक लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांची यादी

°जिल्हा रुग्णालय समुपदेशक लेखी परीक्षा अपात्र उमेदवारांची यादी

°जिल्हा रुग्णालय स्टाफ नर्स लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांची यादी

°जिल्हा रुग्णालय स्टाफ नर्स लेखी परीक्षा अपात्र उमेदवारांची यादी