बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.)यादी

                                                           जिल्हा : सातारा 

टीप : तुम्हाला मतदार यादी पाहण्यासाठी अडॉबे रीडर ची आवश्यकता आहे,  यादी पी.डी.एफ.   मध्ये आहे.

अ.क्र.   विधानसभा मतदारसंघ नावे      
२५५ फलटण विधानसभा मतदारसंघ 
२५६ वाई विधानसभा मतदारसंघ 
२५७ कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघ
२५९ कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघ
२६० कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ
२६१ पाटण विधानसभा मतदारसंघ
२६२ सातारा विधानसभा मतदारसंघ    

अस्वीकार: वरील माहिती हि विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.  याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा.