नागरिकांची सनद                             

अ. क्र.

कार्यालय

१.  सामान्य शाखा
२. नियोजन शाखा
३.  निवडणूक शाखा
४. तहसील कार्यालय,सातारा
५. उपविभागीय कार्यालय , मान
६. उपविभागीय कर्यालय , कराड
७. उपविभागीय कर्यालय , फलटण
८.  तहसील कार्यालय कोरेगाव
९.  तहसिल कार्यालय , महाबळेश्वर
१०.  संजय गांधी शाखा
११. अपिल शाखा