सार्वजनिक वितरण व्यवस्था वितरण सातारा जिल्हा (अन्नधान्य )

अ.क्र.

वितरण जिल्हा

मे २०१७  एप्रिल २०१७  मार्च २०१७ 

1

Wai/वाई

>>>

>>>

>>>

2

Satara/सातारा

>>>

>>>

>>>

3

Phaltan/फलटण

>>>

>>>

>>>

4

Patan/पाटण

>>>

>>>

>>>

5

Man/मान

>>>

>>>

>>>

6

Mahableshwar/महाबळेश्वर

>>>

>>>

>>>

7

Koregaon/कोरेगाव

>>>

>>>

>>>

8

Khatav/खटाव

>>>

>>>

>>>

9

Khandala/खंडाळा

>>>

>>>

>>>

10

Karad/कराड

>>>

>>>

>>>

11

Jaoli/जावली

>>>

>>>

>>>