मुख्य पान

प्रारूप प्रादेशिक योजना

वाळू लिलाव अधिसूचना 

अर्ज विशेष सरकारी अभियोक्ता 

 राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

सातारा नगर परिषदेची हद्दवाढ करण्याबाबत 

पुणे विभाग  अव्वल कारकून / मंडळ अधिकारी तात्पुरती सयुंक्त  ज्येष्ठता सूची 

सातारा जिल्हा पर्जन्यमान

ज्येष्ठता यादी (सातारा जिल्हा )

जलयुक्त शिवार अभियान

 जि.प. / पं.स. निवडणूका 

कनिष्ठ लिपिक अंतिम निवड यादी 

कनिष्ठ लिपिक अंतिम प्रतीक्षा  यादी 

वाळू लिलाव २०१६-१७ अधिसूचना

वाळू लिलाव दुरुस्ती अधिसूचना

प्रेस नोट स्वातंत्र्य सैनिक 

डिजिटल पेमेंट

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ सातारा जिल्हा

निविदा सूचना (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही)

 वाळू लिलाव निर्देश, अटी व शर्ती 

    सामाजिक अर्थ सहाय्य योजना  

ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे नामनिर्देशपत्र   भरण्यासाठी लिंक

 सांसद आदर्श ग्राम योजना

 संकेत स्थळ शोध           

  रस्ते विकास योजना २००१-२१  

वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण -2013, नियम व नमुने  

 युनिकोड वापराबाबत सहाय्य 

   संकेत स्थळ शोध