निवडणूक २०१४

सातारा जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांची यादी

नोट - मतदार यादी बघण्यासाठी तुमच्याकडे अडोब रिडर असणे आवश्यक आहे.

 ./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

 

अनुक्रमांक

विधानसभा मतदार संघाचे नाव 

२५५ फलटण विधानसभा मतदारसंघ

२५६ वाई विधानसभा मतदारसंघ   

२५७ कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघ

२५८ मान विधानसभा मतदारसंघ 

२५९ कराड (उत्तर) विधानसभा मतदारसंघ

२६० कराड (दक्षिण) विधानसभा मतदारसंघ 

२६१ पाटण विधानसभा मतदारसंघ

२६२ सातारा विधानसभा मतदारसंघ

 ./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

अस्वीकार: वरील माहिती हि संबधित विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.  याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा.

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)