प्रारूप प्रादेशिक योजना

नियमावली, नकाशा , अहवालांची विक्रीची किंमत

सातारा प्रदेशासाठीची प्रारूप विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 

सातारा प्रदेशासाठीची वारसा स्थळांचा संवर्धनासाठी वारसास्थळ नियमावली 

सातारा प्रादेशिक योजना २०१६ -२०३६ अहवाल

राजपत्र 

1. नकाशा 

नकाशा १

नकाशा २

 

2. सातारा 
3. फलटण 
4.  वाई 
5. शिरवळ 
6. बावधन 
7. उंब्रज 
8. रेठरे बुद्रुक 
9. सैदापूर बणवडी 
10. मायणी 
11. विडणी