सांसद आदर्श ग्राम योजना 

अ. क्र.

एस ए जी वाय

१. सांसद आदर्श ग्राम योजना सातारा 
२. सांसद आदर्श ग्राम योजना माढा 
३. श्री उदयनराजे प्रतापसिंह राजे भोसले रूपरेखा 
४. श्री शरद गोविंदराव पवार रूपरेखा
५.  श्रीमती अनु आगा रूपरेखा 
६. निवडलेल्या ग्रामपंचायती 
७. सांसद आदर्श ग्राम योजना मार्गदर्शन ( इंग्रजी)
८. सांसद आदर्श ग्राम योजना मार्गदर्शन ( हिंदी )