जिल्हाधिकारी सातारा 

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक २०१७ 

 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०१७ नमुना १ मध्ये प्रसिद्ध करणेबाबत

 

जावली कराड खंडाळा खटाव कोरेगाव वाई 
महाबळेश्वर  पाटण सातारा माण  फलटण  

   

अंतिम मतदार यादी  (गट क्र.नुसार )

 

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12  

12-Suppl.

13 14 15 16
17 18 19 20

20-Suppl.

21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

 

How to fill Nomination

 

Voter_list_download_steps

 

 

 

 

जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक  

प्रारूप प्रभाग रचना २०१६ 

जिल्हा परिषद प.स .निवडणूक प्रभाग रचना

 

           

राजपत्र        जिल्हा नकाशा 

. क्र.

तालुका नकाशा पहा

सातारा

फलटण

खटाव

कराड

वाई

खंडाळा

मान

जावली

पाटण

१०

महाबळेश्वर

११

कोरेगाव